پایتخت عطر جهان

پایتخت عطر جهان

پایتخت عطر جهان

کشور فرانسه یکی از صنعتی ترین و متمدن ترین کشورهای جهان است.
با توجه به نوشته های تاریخی گذشتگان بر این باور بودند که فرانسوی ها جزو کثیف ترین جوامع بشری بوده اند.
به صورتیکه شاید در طول ماه یکبار هم به حمام نمیرفتند.
به همین دلیل با توجه به اینکه فرانسه همیشه زبانزد فرهنگ و
تمدن و… بوده اما همیشه در بحث نظافت حرفی برای گفتن ندارند.
شهر گراس پایتخت عطر جهان است.گراس شهری در جنوب فرانسه است.
این شهر به دلیل وجود دشت های وسیع گل که شاید به کیلومترها نیز وسعتشان برسد به این نام شناخته شده.
شاید دلیل اصلی این نام گذاری هم همین باشد که اکثر تولیدکنندگان
و کمپانی های عطر سازی جهان در این شهر اقدام به فعالیت میکنند.

زمانیکه میخواهیم عطری راخریداری کنیم اکثر اوقات به دنبال عطرهای معروف و برند هستیم.

دلیل آن هم این است که اکثر کارهای برند کاملا معتبر و قابل اعتماد هستند.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید